Конференции

Екипът на Еврокетъринг е участал в планирането, подготовката и обслужването на множество международни и национални конференции и организирането на бизнес събития. Сред последните ни реализирани проекти са Годишната конференция на Eurochild и Европейска конференция на фармацевтите в София.

w

Свържи се с нас за оферта

Контакти