Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент: ЕВРОКЕТЪРИНГ СЪРВИЗ ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3685.15 лв.

Начало: 29.04.2021 г.
Край: 29.07.2021 г.