Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент: ЕВРОКЕТЪРИНГ СЪРВИЗ ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 21292.10 лв.

Начало: 19.03.2021 г.
Край: 18.06.2021 г.